A Valcer Táncstúdió egyesület 2014-ben a közel 800 diák alapfokú művészeti oktatását végző Valcer Alapfokú Művészeti Iskola hatékonyabb és még magasabb színvonalú működtetése érdekében, azon tartós közérdekű célból, hogy minél szélesebb körben biztosítsa az alapfokú tánc- és zeneművészeti oktatást, ezáltal lehetőséget teremtve a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatására létrehozta a VALCER AZ IFJÚSÁGÉRT Alapítványt. Az alapítvány a köznevelés, a közösségi művelődés, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés és az egészségnevelés területén munkálkodik.

Feladata a művészetoktatás feltételeinek bővítése; a tánc- és zeneművészet és általában a művészetek népszerűsítése, a művészetoktatás feladataira való szakmai felkészülés elősegítése; Ifjúsági szabadidős programok feltételeinek biztosítása, táboroztatás támogatása; ennek érdekében nem üzleti célú szabadidős ifjúsági szálláshely működtetése;
Az ifjúság aktivitására, egészséges életmódjára irányuló tevékenység elősegítése;
Tehetséggondozás, kiemelten a szociálisan hátrányos tanulók támogatása, a szociális helyzetből adódó hátrány kompenzálása, felzárkóztatás;
Ösztöndíjas tehetséggondozás;
Fejlesztő szakkörök, tanfolyamok, szabadidős programok szervezésével és lebonyolításával hozzájárul a felnövekvő nemzedék sokoldalú készség fejlesztéséhez, környezettudatos és egészséges életviteléhez;
Segíti a fiatalok pályaválasztását.