Valcer Táncstúdió
Táncstúdió Művészeti Iskola Projektek Kapcsolat
Hírek
545 2015.11.04
2015| 10 | 31. VALCER ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL VALÓSULT MEG A VALCER AMI INNOVATÍV FEJLESZTÉSE

2015 tavaszán a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola sikeresen pályázott és nyert el 30,21 millió forint támogatást a TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0378 „Egyszer karolj át egy fát!” című projekt megvalósítására. A pályázatsorán az iskola 5 telephelyének(Debrecenben a Monti ezredes u. és Szabó Kálmán u., Nyíradonyban Árpád tér és Temesvári u., Nyíradony-Aradványpusztán Iskola u.) tanulói szemléletformáló szabadidős programokon és szaktárgyi foglalkozásokon vettek részt, melyek sikeres lebonyolítását kisértékű eszközbeszerzések segítették elő. A pályázat forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A pályázat keretében közel 700 tanítványunk számára olyan egy-két napos programokat és táborokat tartottunk, ahol a káros szenvedélyektől mentes, egészséges életmód vonzóvá tétele, a környezettudatos magatartás erősítése, komplett közlekedési és baleset megelőzési ismeretek oktatása, nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése és az aktív közösségi részvétel kerültek előtérbe. A rendezvényeket az interaktív előadások, versenyek és kézműves foglalkozások tették élményszerűvé. A mindennapos testnevelés mozgásprogramhoz csatlakozva a projektben részvevő telephelyeink tanulói heti 2 alkalommal sportfoglalkozáson vettek részt, úsztak, görkorcsolyáztak, lovagoltak, tornáztak a gyerekek. Pedagógusaink egyéni és kiscsoportos fejlesztések keretében a társadalmilag eltérő státuszú, különböző képességekkel rendelkező diákok egyedi kompetenciáinak megfelelő felzárkóztatást és tehetséggondozást tartottak, kiemelt figyelemmel a társadalmi leszakadás megakadályozására, a hátrányos helyzetű tanulóink esélykülönbségének kiegyenlítésére. Szeptember során iskolánk 12 pedagógusa vett részt olyan továbbképzésen, mely az intézményünkben folyó minőségi munka megerősítését segítette elő. A 2015. október 31-i pénzügyi teljesítéssel megvalósult pályázat sikeresen teljesítette a támogatás célját, mely a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzése, szociális kompetenciák fejlődése, valamint a tanulóink-oktatóink és családjaik szemléletformálása, a környezettudatos, egészséges életvitel megalapozása volt.

Sajtóközlemény PDF

További információ kérhető:
Dremák Éva projektmenedzser
Elérhetőség:06(52)419-113, vami@valcer.hu